Duurzaamheid

Bouwen is nog steeds ontwikkeling, steeds komen er nieuwe aspecten bij. Rekening houden met duurzaamheid is voor ons geen nieuw item. Al vele jaren zijn er bij de projecten waar wij bij betrokken zijn duurzame elementen terug te vinden. Duurzaamheid is veel meer dan energie besparen alleen. Het gaat over het totale pakket van: locatiekeuze, bouwmaterialen, energie, water, vervuiling, gezondheid, beleving, comfort, flexibiliteit en management, etc. Elk bouwproject is uniek en vaak complex. De kunst is om Duurzaamheid vanaf het begin te integreren in de planvorming. Ook het stimuleren van het ontwerpteam zodat zij duurzaamheid als vanzelfsprekendheid zien en niet als iets bijzonders.

Na het ontwerpproces zorgen we dat de duurzaamheid gewaarborgd wordt in de bouw, waarbij van belang is dat door bijvoorbeeld de contract vormen er op aan te passen. Wij hebben hier aantoonbare ervaring mee opgedaan. O.a. bij het ontwerp en bouw van het project TransPort voor Schiphol Real Estate, renovatie van The Base voor Schiphol Real Estate, bouw vrieshuis bij Grolleman Coldstore.

 

BREEAM

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheid van gebouwen te bepalen. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De toevoeging NL maakt duidelijk dat het hier om de Nederlandse versie gaat. BREEAM-NL wordt beheerd door de Dutch Green Building Council. BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. De bedoeling is gebouwen te analyseren en verbeteren.

Het BREEAM-systeem maakt gebruik van een kwalitatieve weging; als totaalscore krijgt een gebouw een waardering als acceptable, pass, good, very good, excellent of outstanding. Het eerste project in Nederland dat gecertificeerd is door DGBC op 16 april 2010 is TransPort met de classificering very good.

LEED

LEED is de Amerikaanse methodiek die gekoppeld is aan de USGBC en sterk gerelateerd is aan de Amerikaanse normstelling. Bovendien wordt de LEED methode gebruikt om panden over de hele wereld te toetsen en vervolgens te waarderen volgens de LEED methode. Het project TransPort van Schiphol Real Estate heeft als eerste in Nederland in 2011 de hoogst haalbare LEED score, Platinum behaald.