Project: Verbouwing Klein-Seminarie naar opleidingscentrum voor de Politieacademie (2000-2010)

Gebouw de Weijert in Apeldoorn is als Klein-Seminarie gebouwd in 1935 in opdracht van het aartsbisdom van Utrecht. Tot begin jaren ’70 van de vorige eeuw is het in gebruik geweest als Klein-Seminari. In 1975 is het in gebruik genomen door het Korps Rijkspolitie als opleidingsschool. Sinds die tijd heeft de Politie het gebuikt als opleidingslocatie.
Begin 2000 is er een “Strategische Huisvestingsbeleid” voor de Landelijke Selectie- en Opleidingsinstituut van de Politie gemaakt. Hierin werd voorgesteld om de concernactiviteiten en verschillende opleidingen te clusteren in één gebouw. Half 2000 is er onder leiding van Matthijs Bakker door PRC Bouwcentrum een Haalbaarheidsstudie gemaakt om te onderzoeken of het gebouw de Weijert geschikt gemaakt zou kunnen worden als Concernlocatie voor de Politieacademie. Vanaf 2001 is er gewerkt aan de plannen voor de verbouwing en vergroting van het gebouw. Het gebouw was 22.000 m2 en zou worden uitgebreid naar 37.000 m2 waarin verschillende stafdiensten en onderwijsfuncties gehuisvest zouden moeten worden. In 2010 werd het gerenoveerde gebouw opgeleverd.

Verrichte werkzaamheden

 • Locatieadvies;
 • Haalbaarheidsstudie;
 • Programma van Eisen;
 • Selectie van architect en adviseurs;
 • Aansturing van de ontwerpende partijen;
 • Projectmanagement tijdens de ontwerpfase;
 • Advies en begeleiding van de aanbesteding;
 • Prijsonderhandeling;
 • Projectmanagement tijdens de uitvoeringsfase;
 • Begeleiden van inrichting en inhuizing.


Uitdaging

Werken aan een Rijksmonument in een dynamische organisatie met vele gebruikers en belangen en met vaste budgetten maakt dit tot een zeer complex project.

Gulden Feniks 2011

Tijdens de Provada ging de Gulden Feniks 2011, de voormalige Renovatie Prijs dat jaar naar twee projecten waar Matthijs Bakker jarenlang het projectmanagement voor zijn rekening heeft genomen. In de categorie Renovatie is het de Politieacademie te Apeldoorn en in de categorie Transformatie het ROC van Twente te Hengelo.

Volgens de jury is de Politieacademie "een pand dat menslievend is en het ‘dertien-in-een-dozijn’ gevoel overstijgt. Deze renovatie is wat de jury van de Gulden Feniks betreft daarvan een zeer lovenswaardig voorbeeld. Dit is een juweel van een project dat gereed is voor gebruik van morgen, ja zelfs overmorgen!" 

 Proces

Het project ging in 2001 van start en in augustus 2008 is begonnen met de bouw. De oplevering is conform planning opgeleverd in Juni 2010.

Op 26 november 2010 wint de Politieacademie zowel de Vak- als de publieksprijs van Architectuurprijs Apeldoorn 2010. Citaat uit het juryrapport: "Het geheim van de hoge kwaliteit van dit project lijkt vooral te schuilen in de constante samenstelling van het team van de opdrachtgever" en "De samenwerking tussen de opdrachtgever, architect, projectmanagement en uitvoering lijkt voorbeeldig te zijn geweest". Vanaf begin project, 10 jaar geleden tot einde is Matthijs Bakker als projectmanager betrokken geweest.

6 september 2010 -  Hare Majesteit de Koningin opent de gerenoveerde Concernlocatie van de Politieacademie, hét nationale selectie-, opleidings- en kennisinstituut voor de politie. Voorafgaand aan de opening van het gebouw opende minister van Justitie Hirsch Ballin het Politieacademisch Jaar 2010-2011.

Ontwerpteam

Het ontwerp team van het pand bestond, naast Brains to Build B.V., uit:

 • Ontwerp: Architecten bureau PRO, Den Haag en Studio Leon Thier, Den Haag
 • Installatie adviseur: Deerns raadgevende ingenieurs bv, Rijswijk
 • Adviseur constructie: Corsmit
 • Adviseur bouwfysica: DGNR, Arnhem

Uitvoering

Bouwcombinatie Dura Vermeer en Draaisma vof
W-installatie; Bam techniek, Apeldoorn
E-installatie: Hollander Techniek, Apeldoorn

Links:

Interview Bakker
Filmpje nieuwbouw na oplevering
Politieacademie Stedenbouw november 2008