Project: Renovatie van School de Morskring - locatie Storm Buysingstraat Leiden

De school aan de Storm Buysingstraat is begin jaren 70 gebouwd als gewone basisschool. Het is voor die tijd een modern gebouw in 2 bouwlagen. Sinds enkele jaren is het in gebruik bij de Morskring school als dependance. Voor hernieuwd gebruik moest het gebouw grondig gerenoveerd worden. De constructieve basis van het gebouw is goed, maar technisch is het gebouw verouderd. Ook bleek er veel asbest in de school aanwezig te zijn wat gesaneerd moest worden.

Voor de renovatie is een Ontwerp gemaakt door architectenbureau Barth, dat de instemming heeft van de school, het schoolbestuur PROOLeiden en van de gemeente Leiden. Gemeente Leiden heeft een budget beschikbaar gesteld voor de realisatie van het project.

Gemeente Leiden en PROOLeiden hebben in 2015 samen de Green Deal ondertekend. In de Green Deal wordt de ambitie om duurzame scholen te realiseren concreet gemaakt. Op basis van de Green Deal gedachte zal PROOLeiden investeren in Duurzaamheidsmaatregelen die in enkele jaren in de exploitatie worden terugverdiend. De maatregelen die worden genomen zijn de installatie van een WTW in het ventilatiesysteem en de toepassing van LED verlichting in het hele gebouw. Dit wordt terugverdiend door lagere energielasten en door exploitatie voordeel door minder onderhoudskosten.
Tijdens de werkzaamheden kon de school niet gebruikt worden voor lessen aan kinderen. Daarom is er een tijdelijk schoolgebouw geplaatst op het grasveld naast de school.

Werkzaamheden

Projectmanagement gedurende ontwerp en uitvoeringsfase.

Planning

Eind 2015 startte de ontwerpfase, aanbesteding vond plaats rond september 2016, start bouw oktober 2016. Het gebouw is opgeleverd in juli 2017. De School is verhuisd van de noodlokalen terug in het gerenoveerde schoolgebouw.

Uitvoering

Aannemer Koers Groep uit Leiden