Brains to Build adviseert en begeleidt het ontwerp, aanbesteding en uitvoering.
De instroming van kinderen groeit de komende jaren. Dit leidt tot een tekort aan capaciteit van onderwijslokalen op de locatie. Om aan de extra huisvestingsbehoefte te voldoen gaat PROOLeiden, in overleg met de Gemeente Leiden, tijdelijke huisvesting laten realiseren op de huidige locatie de Dukdalf. Tijdelijke huisvesting wil zeggen dat de bouw voor minimaal een periode van 10 jaar (maximaal 15 jaar) geschikt is voor het geven van onderwijs en voldoet aan de door PROOLeiden gestelde eisen. Wellicht zal er in een tweede fase extra lokalen worden geplaatst. De fundering van de tijdelijke huisvesting moet hierop zijn voorbereid.

Werkzaamheden

Advies en projectmanagement tijdens de ontwerp en uitvoeringsfase, opstellen programma van eisen en begeleiden van de aanbesteding.

Uitdaging

Het neerzetten van een tijdelijke school voor het daltononderwijs met een hoge duurzaamheidsambitie wat voldoet aan de norm Frisse Scholen klasse A. De warmte wordt opgewekt door warmtepompen, de Rc waarde is 4,5 en het dak wordt voorzien van zonnepanelen.Planning


Aanbesteding in september 2017 en de oplevering was in april 2018.

Ontwerpteam


Van Swieten Partners Architecten
Brains to Build huisvestingsadviseurs en projectmanagers

Uitvoering


Buko Huisvesting