NIEUWS

25 juni 2018
Nieuw project: TU Delft Ontwikkeling Investeringskosten Management systeem

Lees meer...

15 mei 2018
Nieuw project: Renovatie en ondergrondse uitbreiding Paleis Het Loo

Lees meer...

11 april 2018
Nieuw project: Lelystad Airport Haalbaarheidsonderzoek Multi Tenant gebouw

Lees meer...

15 januari 2018
Kantoorgebouw The Cloud Amsterdam opgeleverd

Lees meer...

Brains to Build actief bij de Politieacademie bij enkele verbouwingsprojecten.

1) Project: Verbouwen van het Atrium ten behoeve van het onderbrengen van de Firma Fijnhoutcollectie
(april 2017 - juli 2018)

De Firma Fijnhoutcollectie is een belangrijke boekencollectie. Al jaren lang was de Politieacademie opzoek naar een geschikte ruimte. Die is gevonden in het koor van de Kapel van de Politieacademie. Studio Leon Thier heeft hiervoor een ontwerp gemaakt. Samen met Deerns Raadgevende ingenieurs en Haskoning DHV. Het wordt uitgevoerd in dezelfde stijl als het ontwerp van de gehele renovatie van de Politieacademie welke Brains to Build heeft begeleid van 2001 tot en met 2010. Het atrium is na een aantal jaren van intensief gebruik toe aan een face lift. Ook zijn er nieuwe functies in het Atrium gekomen. Studio Leon Thier maakt het ontwerp voor de herindeling. We verwachten dat de uitvoering in de tweede helft van 2018 zal plaatst vinden.

Planning:
Start werkzaamheden; zomer 2017
Aanbesteding: voorjaar 2018
Uitvoering: zomer 2018

Verrichte werkzaamheden

 • Aansturing van de ontwerpende partijen;
 • Projectmanagement tijdens de ontwerpfase;
 • Advies en begeleiding van de aanbesteding;
 • Projectmanagement tijdens de uitvoeringsfase;
 • Begeleiden van inrichting en inhuizing.

Ontwerpteam
Ontwerp: Studio Leon Thier, Den Haag
Installatie adviseur: Deerns raadgevende ingenieurs bv, Rijswijk en Haskoning DHV,
Projectmanagement: Brains to Build B.V.

=================================================================================================================

2) Project: Verbouwing Klein-Seminarie naar opleidingscentrum voor de Politieacademie (2000-2010)

Gebouw de Weijert in Apeldoorn is als Klein-Seminarie gebouwd in 1935 in opdracht van het aartsbisdom van Utrecht. Tot begin jaren ’70 van de vorige eeuw is het in gebruik geweest als Klein-Seminari. In 1975 is het in gebruik genomen door het Korps Rijkspolitie als opleidingsschool. Sinds die tijd heeft de Politie het gebuikt als opleidingslocatie.
Begin 2000 is er een “Strategische Huisvestingsbeleid” voor de Landelijke Selectie- en Opleidingsinstituut van de Politie gemaakt. Hierin werd voorgesteld om de concernactiviteiten en verschillende opleidingen te clusteren in één gebouw. Half 2000 is er onder leidng van Matthijs Bakker door PRC Bouwcentrum een Haalbaarheidsstudie gemaakt om te onderzoeken of het gebouw de Weijert geschikt gemaakt zou kunnen worden als Concernlocatie voor de Politieacademie. Vanaf 2001 is er gewerkt aan de plannen voor de verbouwing en vergroting van het gebouw. Het gebouw was 22.000 m2 en zou worden uitgebreid naar 37.000 m2 waarin verschillende stafdiensten en onderwijsfuncties gehuisvest zouden moeten worden. In 2010 werd het gerenoveerde gebouw opgeleverd.

Verrichte werkzaamheden

 • Locatieadvies;
 • Haalbaarheidsstudie;
 • Programma van Eisen;
 • Selectie van architect en adviseurs;
 • Aansturing van de ontwerpende partijen;
 • Projectmanagement tijdens de ontwerpfase;
 • Advies en begeleiding van de aanbesteding;
 • Prijsonderhandeling;
 • Projectmanagement tijdens de uitvoeringsfase;
 • Begeleiden van inrichting en inhuizing.


Uitdaging
Werken aan een Rijksmonument in een dynamische organisatie met vele gebruikers en belangen en met vaste budgetten maakt dit tot een zeer complex project.

Gulden Feniks 2011

Tijdens de Provada ging de Gulden Feniks 2011, de voormalige Renovatie Prijs dat jaar naar twee projecten waar Matthijs Bakker jarenlang het projectmanagement voor zijn rekening heeft genomen. In de categorie Renovatie is het de Politieacademie te Apeldoorn en in de categorie Transformatie het ROC van Twente te Hengelo.

Volgens de jury is de Politieacademie "een pand dat menslievend is en het ‘dertien-in-een-dozijn’ gevoel overstijgt. Deze renovatie is wat de jury van de Gulden Feniks betreft daarvan een zeer lovenswaardig voorbeeld. Dit is een juweel van een project dat gereed is voor gebruik van morgen, ja zelfs overmorgen!" Klik hier voor meer achtergrond over de Gulden Feniks.

 

Proces
Het project ging in 2001 van start en in augustus 2008 is begonnen met de bouw. De oplevering is conform planning opgeleverd in Juni 2010. Interview met Matthijs Bakker over het gebruik.

Op 26 november 2010 wint de Politieacademie zowel de Vak- als de publieksprijs van Architectuurprijs Apeldoorn 2010. Citaat uit het juryrapport: "Het geheim van de hoge kwaliteit van dit project lijkt vooral te schuilen in de constante samenstelling van het team van de opdrachtgever" en "De samenwerking tussen de opdrachtgever, architect, projectmanagement en uitvoering lijkt voorbeeldig te zijn geweest". Vanaf begin project, 10 jaar geleden tot einde is Matthijs Bakker als projectmanager betrokken geweest.

6 september 2010 -  Hare Majesteit de Koningin opent de gerenoveerde Concernlocatie van de Politieacademie, hét nationale selectie-, opleidings- en kennisinstituut voor de politie. Voorafgaand aan de opening van het gebouw opende minister van Justitie Hirsch Ballin het Politieacademisch Jaar 2010-2011.

Ontwerpteam
Het ontwerp team van het pand bestond, naast Brains to Build B.V., uit:
Ontwerp: Architecten bureau PRO, Den Haag en
Studio Leon Thier, Den Haag
Installatie adviseur: Deerns raadgevende ingenieurs bv, Rijswijk
Adviseur constructie: Corsmit
Adviseur bouwfysica: DGNR, Arnhem

Uitvoering
Bouwcombinatie Dura Vermeer en Draaisma vof
W-installatie; Bam techniek, Apeldoorn
E-installatie: Hollander Techniek, Apeldoorn

Links:

Interview Bakker
Filmpje nieuwbouw na oplevering
Politieacademie Stedenbouw november 2008