Diverse grote en kleine projecten o.a. voor Onderwijs, Museum en commercieel vastgoed waar we een rol in hebben vervuld:

Politie Diensten Centrum (2019-2021)
Project:  Het ontwikkelen van een nieuwe onderwijslocatie in Den Dolder voor diverse opleidingen. Totaal 20.000m2.
Project:  De herontwikkeling van een bestaand kantoorgebouw voor de organisatie Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).

Projectmanagement tot en met de Business Case.


Tétris design & build (2019-2020)
Project: herontwikkelen en uitbreiden van een monumentaal pand aan de Ruyterkade in Amsterdam naar een modern kantoorgebouw
Projectmanagement tot de aanbesteding fase.


Paleis Het Loo in Apeldoorn (2018)
Project: Renovatie en ondergrondse uitbreiding van Paleis Het Loo
Interim-manager uitvoering, leiding geven aan een team van directievoerders en toezichthouders bij de ondergrondse uitbreiding en renovatie van Paleis het Loo.


Politie Academie (2017-2018)
Project: verbouwen van het Atrium ten behoeve van het onderbrengen van de Firma Fijnhoutcollectie.

De Firma Fijnhoutcollectie is een belangrijke boekencollectie. Al jarenlang was de Politieacademie opzoek naar een geschikte ruimte. Die is gevonden in het koor van de Kapel van de Politieacademie. Studio Leon Thier heeft hiervoor een ontwerp gemaakt samen met Deerns Raadgevende ingenieurs en Haskoning DHV. Het is uitgevoerd in dezelfde stijl als het ontwerp van de gehele renovatie van de Politieacademie welke Brains to Build heeft begeleid van 2001 tot en met 2010. Het atrium is na een aantal jaren van intensief gebruik toe aan een face lift. Ook zijn er nieuwe functies in het Atrium gekomen. Studio Leon Thier heeft het ontwerp voor de herindeling gemaakt. Brains to Build heeft hiervoor de aanbesteding, het projectmanagement tijdens de uitvoeringsfase en het begeleiden van inrichting en in huizing gedaan. Project is opgeleverd in de zomer van 2018.


TU Delft (2018)
Project: Begeleiding van de ontwikkeling van een Investeringskosten Management Systeem

De afdeling Campus and Real Estate van de TU Delft heeft besloten om een Investeringskosten Management systeem / programma te laten ontwikkeling waarin ze al hun projecten kunnen managen wat betreft de investeringskosten, opdrachten, facturen en prognoses. Op de markt zijn zeer veel financiële systemen te krijgen. Deze zijn (bijna) allemaal gericht op boekhouden en niet op het bewaken van de kosten van projecten. Daarbij gaat het vooral op het kunnen sturen van de prognose. Gezien de aanzienlijke bouwopgaven voor de komende jaren wil de TU Delft dit niet alleen per project kunnen doen maar zeker ook op portefeuille niveau. Brains to Build is vanwege haar uitgebreide kennis en ervaring met het (financieel) sturen en bewaken van projecten gevraagd om de TU Delft te adviseren en ondersteunen bij de ontwikkeling van hun eigen systeem.

Lelystad Airport (2018)
Project: Haalbaarheidsonderzoek naar een Multi tenant gebouw op Lelystad Airport
Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een Multi tenant kantoorgebouw om onderdak te bieden aan de verschillende vliegtuigmaatschappijen, die Lelystad Airport zullen gaan gebruiken. Tevens onderzocht of er in dat gebouw verschillende onderwijsorganisaties kunnen worden ondergebracht met luchthaven gerelateerde opleidingen.

Deltion College (2016)
Project: Nieuwbouw gebouw Grijs Deltion College

Advisering projectmanagement en directie bij nieuwbouw Schoolgebouw 6.400m2.

De nieuwbouw is bestemd voor de door Deltion te verzorgen opleidingen van Defensie Veiligheid en Vakmanschap. Daarnaast wordt “Start.Duck” gehuisvest in de nieuwbouw en enkele opleidingen van Orde en Veiligheid. In de opleiding Veiligheid & Vakmanschap van Defensie wordt kennisgemaakt met de Marine, de Landmacht en de Luchtmacht en wordt men voorbereid op een functie bij Defensie. Sport heeft een groot aandeel in het lesprogramma van deze opleiding. Start.Duck is een leerbedrijf waar leerlingen in een autowerkplaats werkervaring opdoen in de auto(schade)- en metaaltechniek. Hier wordt gewerkt met echte Citroen 2CV’s of met voertuigen die zijn gebouwd op een onderstel van een 2CV.

Om het gebouw zo flexibel mogelijk te maken, is er in het ontwerp gebruik gemaakt van functiezones. Deze zones zijn onder meer; verkeersruimte, facilitair, theorie- en praktijkruimtes. Op bouwlaag 0 worden werkplaatsen en voorzieningen ten behoeve van buitensport ondergebracht. Op bouwlaag 1 en 2 bevinden zich alle functies met betrekking tot theorie -en praktijkruimten. Op het dak wordt een sportveld met kunstgras gerealiseerd. Aan de zuidzijde van het gebouw (Nijverheidsstraat) zijn een 2-tal dubbel hoge ruimten opgenomen, met daarin op bouwlaag 0 de werkplaats motorvoertuigen en op bouwlaag 2 een sportzaal.


Schiphol Real Estate - Tristar (2014)
Project: Renovatie van de luchtbehandelingsinstallatie.

Tristar bestaat uit 3 gebouwen die rond 2000 zijn gebouwd. De luchtbehandelingsinstallatie was erg verouderd. Brains to Build heeft samen met installatie- en adviesbureau Halmos de problemen van de installatie in kaart gebracht en het vinden van een passende oplossing. In 2014 zijn de installaties van 2 gebouwen verbeterd en gerenoveerd. Tevens hebben wij het projectmanagement tijdens ontwerp en uitvoeringsfase uitgevoerd. In een eerder stadium was één gebouw al aangepast.


Technische Universiteit (TU) Delft - (2014)
Project: Aanbesteding advies.

Werkzaamheden: Begeleiden en adviseren van de dienst FMGV (Facilitair Management en Vastgoed) bij een Europese aanbesteding met als doel om te komen tot Raamcontracten met meerdere partijen voor 6 verschillende adviesdiensten.


Provincie Gelderland (2013)
Project: Herontwikkeling Provinciehuis

Workshop samengesteld en gegeven over DBFMO geven ter voorbereiding van de herontwikkeling van het Provinciehuis.


Rechtbank Utrecht (2009
)
Project: Onderzoek huisvestingsproblematiek Rechtbank Utrecht en Openbaar Ministerie

De Rechtbank en het Openbaar Ministerie zijn, sinds 2000 gezamenlijk gehuisvest in één gerechtsgebouw aan het Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht. De huisvesting bestaat uit drie verschillende bouwdelen, te weten de nieuwbouw, het historische Van Lokhorstgebouw en de voormalige HBS.
Door ontwikkelingen (o.a. groei) zijn er meer mensen in het gerechtsgebouw werkzaam, ze zijn door elkaar gehuisvest waar bijkomt dat ze niet als zodanig herkenbaar zijn. De Rechtbank en het Openbaar Ministerie hebben Deerns en Brains to Build B.V. gevraagd om een inventarisatie te maken van de probleemstelling en een advies te geven over mogelijke oplossingsrichtingen. Het totale gebouw oppervlak is ca. 35.000 m2 bvo en 26.700 m2 vvo waar zo'n 750 mensen gehuisvest zijn. In juni 2009 is het resultaat aangeboden aan de Rechtbank.


Triodos Real Estate development (2009)

Project: UPC in Leeuwarden, kantoorgebouw van ca. 7.850 m2 bvo. Het gebouw zal moeten voldoen aan de hoogste eisen van duurzaamheid overeenkomstig de classificatie Breeam NL excellent.

Werkzaamheden:
• Aanbesteding advies en begeleiding van de aanbesteding
• Schrijven van Algemeen deel van het bestek met de integratie van BREEAM-NL
• Opstellen van de contracten.


Havenbedrijf Rotterdam (2009)

Project: Aanbesteding advies bij de aanbesteding van Waalhaven Zuid – Port City te Rotterdam.

id College (2009)
Project: Advisering bij een arbitrage zaak tussen het id College en een architect.
 
Gemeente Alkmaar (2009)
Project: Ontwikkeling en realisatie van cultuurpodium YXIE
Aanbesteding advies en opstellen planningen.
 
Gemeente Alkmaar (2008)
Project: Brandweerkazerne
Advies bij architectencontract en uitvoeringscontracten