NIEUWS

25 juni 2018
Nieuw project: TU Delft Ontwikkeling Investeringskosten Management systeem

Lees meer...

15 mei 2018
Nieuw project: Renovatie en ondergrondse uitbreiding Paleis Het Loo

Lees meer...

11 april 2018
Nieuw project: Lelystad Airport Haalbaarheidsonderzoek Multi Tenant gebouw

Lees meer...

15 januari 2018
Kantoorgebouw The Cloud Amsterdam opgeleverd

Lees meer...

2018

TU Delft
Project: Begeleiding van de ontwikkeling van een Investeringskosten Management Systeem

De afdeling Campus and Real Estate van de TU Delft heeft besloten om een Investeringskosten Management systeem / programma te laten ontwikkeling waarin ze al hun projecten kunnen managen wat betreft de investeringskosten, opdrachten, facturen en prognoses. Op de markt zijn zeer veel financiële systemen te krijgen. Deze zijn (bijna) allemaal gericht op boekhouden en niet op het bewaken van de kosten van projecten. Daarbij gaat het vooral op het kunnen sturen van de prognose. Gezien de aanzienlijke bouwopgaven voor de komende jaren wil de TU Delft dit niet alleen per project kunnen doen maar zeker ook op portefeuille niveau.

Brains to Build is vanwege haar uitgebreide kennis en ervaring met het (financieel) sturen en bewaken van projecten gevraagd om de TU Delft te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun eigen systeem.

Werkzaamheden: 
Onze werkzaamheden bestaan uit het inventariseren en adviseren van de wensen en eisen van de gebruikers, de projectmanagers. Als deze met één systeem gaan werken zullen alle projectmanagers ook eenduidig moeten gaan werken. Wij zullen TU Delft adviseren en helpen bij het opstellen en implementeren van een nieuwe werkwijze en procedures.

Planning
: Start ontwerp werkzaamheden juni 2018, oplevering is gepland voor begin 2019.

 

Paleis Het Loo in Apeldoorn
Project: Manager Uitvoering voor de Renovatie en ondergrondse uitbreiding van Paleis Het Loo
Binnenkort meer achtergrond informatie over het project.


Lelystad Airport
Project: Haalbaarheidsonderzoek naar een Multi tenant gebouw op Lelystad Airport
Een schoolgebouw voor SCALA (ROC van Amsterdamg en ROC Lelystad), VIGGO en Lelystad Airport).

Planning
Afronding onderzoek 20182016/2017/2018

Tétris Nederland
Project: Inbouw 4.500 m2 kantoorgebouw in The Cloud Amsterdam

Tétris Nederland heeft in opdracht van een grote Internationale Webwinkel de inbouw verzorgd van 4.500 m2 inbouw in The Cloud in Amsterdam. Brains to Build B.V. heeft voor Tétris Nederland het Site Management voor haar rekening genomen. Wij zijn begin oktober 2017 (halverwege het bouwproces) gevraagd om Tétris te komen helpen bij de inbouw. Begin Januari 2018 is het werk naar volle tevredenheid van de opdrachtgever opgeleverd. Het was een zeer kort en heftig project waarbij wij onze jarenlange ervaring in de bouw goed konden gebruiken. Nieuwsgierig naar dit creatieve kantoor, de nieuwste Amsterdamse Hotspot van begin 2018.

Het akoestisch interieurdesign in het creatieve kantoor 'The Cloud' is een ontwerp van Hollandse Nieuwe Concepts & Design B.V. en Gensler, gerealiseerd door Tétris Design & Build.

Planning
Start werkzaamheden: oktober 2017
Oplevering: januari 2018


Primair en Speciaal Onderwijs Leiden (2017)
Project: Tijdelijk schoolgebouw School De Dukdalf

Brains to Build adviseert en begeleidt het ontwerp, aanbesteding en uitvoering.

De instroming van kinderen groeit de komende jaren. Dit leidt tot een tekort aan capaciteit van onderwijslokalen op de locatie. Om aan de extra huisvestingsbehoefte te voldoen gaat PROOLeiden, in overleg met de Gemeente Leiden, tijdelijke huisvesting laten realiseren op de huidige locatie de Dukdalf. Tijdelijke huisvesting wil zeggen dat de bouw voor minimaal een periode van 10 jaar (maximaal 15 jaar) geschikt is voor het geven van onderwijs en voldoet aan de door PROOLeiden gestelde eisen. Wellicht zal er in een tweede fase extra lokalen worden geplaatst. De fundering van de tijdelijke huisvesting moet hierop zijn voorbereid.

Werkzaamheden: Advies en projectmanagement tijdens de ontwerp en uitvoeringsfase, opstellen programma van eisen en begeleiden van de aanbesteding.

Uitdaging: Het neerzetten van een tijdelijke school voor het daltononderwijs met een hoge duurzaamheidsambitie wat voldoet aan de norm Frisse Scholen klasse A. De warmte wordt opgewekt door warmtepompen, de Rc waarde is 4,5 en het dak wordt voorzien van zonnepanelen.

Planning
Aanbesteding september 2017; Oplevering april 2018.

Ontwerpteam
Van Swieten Partners Architecten
Brains to Build huisvestingsadviseurs en projectmanagers

Uitvoering
Buko Huisvesting


Stichting Primair en Speciaal Onderwijs Leiden (2016)
Project: Renovatie van School de Morskring - locatie Storm Buiyingstraat Leiden

De school aan de Storm Buysingstraat is begin jaren 70 gebouwd als gewone basisschool. Het is voor die tijd een modern gebouw in 2 bouwlagen. Sinds enkele jaren is het in gebruik bij de Morskring school als dependance. Voor hernieuwd gebruik moest het gebouw grondig gerenoveerd worden. De constructieve basis van het gebouw is goed, maar technisch is het gebouw verouderd. Ook bleek er veel asbest in de school aanwezig te zijn wat gesaneerd moest worden.

Voor de renovatie is een Ontwerp gemaakt door architectenbureau Barth, dat de instemming heeft van de school, het schoolbestuur PROOLeiden en van de gemeente Leiden. Gemeente Leiden heeft een budget beschikbaar gesteld voor de realisatie van het project.

Gemeente Leiden en PROOLeiden hebben in 2015 samen de Green Deal ondertekend. In de Green Deal wordt de ambitie om duurzame scholen te realiseren concreet gemaakt. Op basis van de Green Deal gedachte zal PROOLeiden investeren in Duurzaamheidsmaatregelen die in enkele jaren in de exploitatie worden terugverdiend. De maatregelen die worden genomen zijn de installatie van een WTW in het ventilatie systeem en de toepassing van LED verlichting in het hele gebouw. Dit wordt terugverdiend door lagere energielasten en door exploitatie voordeel door minder onderhoudskosten.
Tijdens de werkzaamheden kon de school niet gebruikt worden voor lessen aan kinderen. Daarom is er een tijdelijk schoolgebouw geplaatst op het grasveld naast de school.

Uitvoering : Koers Groep uit Leiden

Proces
Ontwerp fase: start eind 2015
Aanbesteding: september 2016
Startbouw oktober 2016
Oplevering Juli 2017

Juli 2017 - Renovatie School de Morskring in Leiden opgeleverd. De School is verhuist van de noodlokalen terug in de gerenoveerde schoolgebouw. Nu is het wachten op de kinderen die in augustus het gebouw weer in gebruik zullen nemen.

 

Deltion College (2016)
Project: Nieuwbouw gebouw Grijs Deltion College

Advisering projectmanagement en directie bij nieuwbouw Schoolgebouw 6.400m2.

De nieuwbouw is bestemd voor de door Deltion te verzorgen opleidingen van Defensie Veiligheid en Vakmanschap. Daarnaast wordt “Start.Duck” gehuisvest in de nieuwbouw en enkele opleidingen van Orde en Veiligheid. In de opleiding Veiligheid & Vakmanschap van Defensie wordt kennisgemaakt met de Marine, de Landmacht en de Luchtmacht en wordt men voorbereid op een functie bij Defensie. Sport heeft een groot aandeel in het lesprogramma van deze opleiding. Start.Duck is een leerbedrijf waar leerlingen in een autowerkplaats werkervaring opdoen in de auto(schade)- en metaaltechniek. Hier wordt gewerkt met echte Citroen 2CV’s of met voertuigen die zijn gebouwd op een onderstel van een 2CV.

Om het gebouw zo flexibel mogelijk te maken, is er in het ontwerp gebruik gemaakt van functiezones. Deze zones zijn onder meer; verkeersruimte, facilitair, theorie- en praktijkruimtes. Op bouwlaag 0 worden werkplaatsen en voorzieningen ten behoeve van buitensport ondergebracht. Op bouwlaag 1 en 2 bevinden zich alle functies met betrekking tot theorie -en praktijkruimten. Op het dak wordt een sportveld met kunstgras gerealiseerd. Aan de zuidzijde van het gebouw (Nijverheidsstraat) zijn een 2-tal dubbel hoge ruimten opgenomen, met daarin op bouwlaag 0 de werkplaats motorvoertuigen en op bouwlaag 2 een sportzaal.


Schiphol Real Estate - Tristar (2014)
Project: Renovatie van de luchtbehandelingsinstallatie.

Tristar bestaat uit 3 gebouwen die rond 2000 zijn gebouwd. De luchtbehandelingsinstallatie was erg verouderd. Brains to Build heeft samen met installatie- en adviesbureau Halmos de problemen van de installatie in kaart gebracht en het vinden van een passende oplossing. In 2014 zijn de installaties van 2 gebouwen verbeterd en gerenoveerd. Tevens hebben wij het projectmanagement tijdens ontwerp en uitvoeringsfase uitgevoerd. In een eerder stadium was één gebouw al aangepast.


Technische Universiteit (TU) Delft - (2014)
Project: Aanbesteding advies.

Werkzaamheden: Begeleiden en adviseren van de dienst FMGV (Facilitair Management en Vastgoed) bij een Europese aanbesteding met als doel om te komen tot Raamcontracten met meerdere partijen voor 6 verschillende adviesdiensten.


Provincie Gelderland (2013)
Project: Herontwikkeling Provinciehuis

Workshop samengesteld en gegeven over DBFMO geven ter voorbereiding van de herontwikkeling van het Provinciehuis.


Rechtbank Utrecht (2009
)
Project: Onderzoek huisvestingsproblematiek Rechtbank Utrecht en Openbaar Ministerie

De Rechtbank en het Openbaar Ministerie zijn, sinds 2000 gezamenlijk gehuisvest in één gerechtsgebouw aan het Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht. De huisvesting bestaat uit drie verschillende bouwdelen, te weten de nieuwbouw, het historische Van Lokhorstgebouw en de voormalige HBS.
Door ontwikkelingen (o.a. groei) zijn er meer mensen in het gerechtsgebouw werkzaam, ze zijn door elkaar gehuisvest waar bijkomt dat ze niet als zodanig herkenbaar zijn. De Rechtbank en het Openbaar Ministerie hebben Deerns en Brains to Build B.V. gevraagd om een inventarisatie te maken van de probleemstelling en een advies te geven over mogelijke oplossingsrichtingen. Het totale gebouw oppervlak is ca. 35.000 m2 bvo en 26.700 m2 vvo waar zo'n 750 mensen gehuisvest zijn. In juni 2009 is het resultaat aangeboden aan de Rechtbank.


Triodos Real Estate development (2009)

Project: UPC in Leeuwarden, kantoorgebouw van ca. 7.850 m2 bvo. Het gebouw zal moeten voldoen aan de hoogste eisen van duurzaamheid overeenkomstig de classificatie Breeam NL excellent.

Werkzaamheden:
• Aanbesteding advies en begeleiding van de aanbesteding
• Schrijven van Algemeen deel van het bestek met de integratie van BREEAM-NL
• Opstellen van de contracten.


Havenbedrijf Rotterdam (2009)

Project: Aanbesteding advies bij de aanbesteding van Waalhaven Zuid – Port City te Rotterdam.

id College (2009)
Project: Advisering bij een arbitrage zaak tussen het id College en een architect.
 
Gemeente Alkmaar (2009)
Project: Ontwikkeling en realisatie van cultuurpodium YXIE
Aanbesteding advies en opstellen planningen.
 
Gemeente Alkmaar (2008)
Project: Brandweerkazerne
Advies bij architectencontract en uitvoeringscontracten