NIEUWS

25 juni 2018
Nieuw project: TU Delft Ontwikkeling Investeringskosten Management systeem

Lees meer...

15 mei 2018
Nieuw project: Renovatie en ondergrondse uitbreiding Paleis Het Loo

Lees meer...

11 april 2018
Nieuw project: Lelystad Airport Haalbaarheidsonderzoek Multi Tenant gebouw

Lees meer...

15 januari 2018
Kantoorgebouw The Cloud Amsterdam opgeleverd

Lees meer...

Een pand waarvan de oorsprong jaren geleden is gelegd en dat zeker al voor 1910 bestaat, is verbouwd tot woonhuis en kantoor met als extra uitdaging om alle reële duurzaamheidsoplossingen toe te passen.
Tussen 1910 en 2012 hebben er vele verbouwingen plaats gevonden en heeft het pand veel functies gehad. Waaronder een woonhuis, deel van een bankgebouw, bibliotheek en winkel. Bij de laatste functies heeft er ook (kamer)bewoning plaatsgevonden op de eerste verdieping. Het pand (nr. 14) wordt nu weer gesplitst van het bankgebouw (nr. 16) en verbouwd naar de functies die bijna alle panden in de binnenstad hadden: wonen en werken.
Vanaf medio 2012 is er naast het woonhuis ook het kantoor van Brains to Build B.V. gevestigd.

Matthijs Bakker: ‘Complexe huisvestingsvraagstukken zijn mijn grote uitdagingen, maar m’n eigen huisvestingsvraagstuk zou misschien nog wel de grootste uitdaging kunnen zijn’.

Planning
Ontwerp tweede helft 2011, start bouw Januari 2012, oplevering juli 2012. 

Stand van zaken
1 juli 2012 - Na een zeer voorspoedige uitvoering door bouwbedrijf WTO uit Amersfoort is het woonhuis en het nieuwe kantoor van Brains to Build B.V. opgeleverd. Binnen een half jaar is het woonhuis met kantoor gebouwd waar alleen gebruik gemaakt is van de bestaande
zijmuren - naar alle waarschijnlijkheid middeleeuws - en de voorgevel uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Het pand is voorzien van diverse energie besparende maatregelen zoals HR++ glas, dakisolatie met Rc waarde van 5, de wand en vloer een Rc waarde van 4, een CO2 gestuurde ventilatie installatie en warmte terugwinning bij de douche. Het pand is daarmee van een G naar A label gekwalificeerd conform de richtlijnen van Energielabel.nl.
1 februari 2012 - Tijdens graafwerkzaamheden gestuit op middeleeuwse trap die leidt naar een troggewelf kelder. Verder onderzoek is nodig wat betreft de historische waarde van die kelder.
11 Januari 2012 - De Amersfoortse aannemer WTO is gestart met de bouw. De laatste binnenmuren zijn gesloopt. Vloer wordt verlaagd voordat opbouw begint.
Oktober 2011 - Tekeningen zijn af, vergunningen zijn rond. Aanbesteding loopt.
Juni 2011 - De kluis van het bankgebouw van nr. 16 die via nr. 14 z'n entree had, is uiteindelijk na 3 weken eindelijk gesloopt. Beide panden zijn weer gesplitst.
Samen met OOK Architecten wordt het pand vormgegeven.